Konkurs

Regulamin konkursu fotograficznego „D(r)uch na wakacjach 2015”

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP (ZWDiR ChZL).
 2. Udział w konkursie mogą brać wszyscy zainteresowani: zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.
 3. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, zgadzają się na publikacje swoich prac w celach promocyjnych na stronie ChZL oraz ewentualnej wystawie w siedzibie Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.
 4. Laureatom konkursu rozdane zostaną nagrody.
 5. Zdjęcia można zgłaszać w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie w każdej z kategorii.
 6. Podmiotem uczestniczącym (uczestnikiem) może być zastęp, drużyna, szczep lub pojedynczy harcerz.
 7. Kategorie konkursowe:
  • zdjęcie kapliczki obozowej,
  • zdjęcie świątyni katolickiej,
  • zdjęcie świątyni niekatolickiej.
 8. Przy ocenie pod uwagę brane będą takie elementy zdjęcia, jak: pomysłowość, staranność wykonania, nie trywialność fotografowanego obiektu.
 9. Prace oceniać będą instruktorzy ZWDiR ChZL.
 10. Czas trwania konkursu to okres od 05.07.2015 do 31.08.2015.
 11. Zdjęcia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres duchowa@lubuska.zhp.pl do godz. 12.00 dnia 1 września 2015 roku.
 12. Tam, gdzie jest to wymagane, na wykonanie zdjęcia należy uzyskać zezwolenie.
 13. Wyniki konkursu zostaną podane 6 września br. na stronie internetowej ChZL oraz ZWDiR ChZL.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Zastrzega on sobie również prawo do zmiany ww. ustaleń w razie konieczności.

Regulamin do ściągnięcia w PDF.